Kærlodden i Måløv - på randen af StorKøbenhavn!

https://controlpanel.surftown.com/?action=logout
Forside         Bebyggelsen         Måløv Området     Ballerup Kommune     Dokumenter        VoresSide    

Kærloddens dokumentsamling

Vi har deltaget i møde om Trafiksikkerheden ved Kærloddens Børnehus.
Referatet findes her.

Der er lavet en professionel vurdering af den store legeplads: LegepladeVurdering2017

Referat af den årlige generalforsamlig:

EkstraordinærGeneralf 2017

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2013


Fuldmagt til Generalforsamling

Ifølge vedtægternes § 4 kan man lade sig repræsenterer ved fuldmagt. Det vil lette afviklingen af generalforsamlingen hvis alle bruger samme formulering. Her hentes en standardfuldmagt.

 


Vedtægter for Grf. Kærlodden 5 - 161

Grundejerforeningen er man tvungen medlem af som ejer af et hus i Kærlodden. Foreningen har vedtægter som kan hentes her.

 


Lokalplan & SmåhusReglement

Den gældende lokalplan for Kærlodden 5 - 161 blev vedtaget i 1995. sammen med byggeloven specielt Småhusreglementet sikre det, at bebyggelsen fortsat har et vist fællespræg.


Lokalplan for Kærlodden  Småhusreglementet

To regenlsamlinger, der regulerer Kærlodden


 


Fælleshus - brug & udlejning

Fælleshuset kan bruges af alle der bor på Kærloden. Der er ingen som har særligt ansvar for huset, det vil sige vi har alle ansvar for at det ser ordentligt ud. Nogle regler må der til.
Link til "Regler for brug af Fælleshuset"

Udlejningen styres af Leif - Find en ledig dag på udlejningskalenderen, den finder du her: Udlejningskalender, og følg anvisningerne på denne siden.


FællesGrundejerForeningen for Kratvejsarealet

Kærlodden ejer sammen med fire nabobebyggelser et større areal. Det store område er omtalt inder menupunktet Bebyggelsen. Vi er derfor medlem FællesGrundejerForeningen Kratvejsarealet. Vedtægter for denne forening kan findes her.


På Fælleshuset er der en Hjertestarter

Under overdækningen på vestgavlen har vi ophængt en hjertestarter.

Hjertestarteren er tilmeldt den centrale oversigt, som vises på www.hjertestarter.dk.. På denne adresse kan du læse meget om hjertestartere.

Alarmcentralen på telefon 112 kender også vores defibrillator, de vil derfor også henvise til den når man ringer, i øvrigt giver de en løbende vejledning i den rette brug - men forhåbentligt kommer den slet ikke i brug!

Sammen med Hjertestarteren var der et par sider om brug og vedligeholdelse, de kan findes her.

Søg på vores hjemmesiden:

SendBesked til Bestyrelsen
Find os på Facebook