Kærlodden i Måløv - på randen af StorKøbenhavn!

Forside         Bebyggelsen         Måløv Området     Ballerup Kommune     Dokumenter        VoresSide    

Muligheder på Kærlodden

De 3 hustyper: A, B & C

Kærlodden består af 78 huse og et stort fælleshus. Der er tre forskellige typer, som fra starten alle havde muligheder for udvidelse. I bebyggelsen har vi både dobbelthuse, rækkehuse og fritliggende huse, alle har de små haver på ca 200m2

Alle Kærloddens huse har afsat plads til et skur og en carport. Foran carporten er der lavet p-plads til en ekstra bil.
Der er endnu ingen eksempler på, at kommunen har tilladt tilbygninger på dette areal

En del af husene er med tiden gjort større, så mangfolgdigheden er også blevet større gennem de snart 35 år bebyggelsen har ligget her, på nogle af husene er udbygningsmulighederne næsten opbrugt.

A-Huse

A-hus

Huset er i 1½ plan, som udgangspunkt er der 4 værelser fordelt på 100m2. En del huse har derudover mulighed for en tilbygning på ca. 45m2. På 1. sal er der skrå væge.
Der er 12 huse af denne type, som er opført som rækkehuse

B-Huse

B-hus

Huset er opført i 1½-plan, de fleste huse er indrettet med 5 værelser med et samlet areal på 107m2. Nogle huse har endnu ikke udnyttet deres mulighed for udviddelse, til disse kan der tilføjer højst 50m2.

Som den eneste type huse på Kærlodden er disse udstyret med et loftrum på 50 m2

C-Huse

C-hus

Der er tale om huse i et plan. Udgangspunktet var 2 værelser og 72m2, alle disse huse kunne udviddes til 129m2, stadig i et plan.
De 20 C-huse er alle fritliggende, så længe de ikke er blevet udbygget.

 

 

 Tilbygningsmulighed

Alle hus på Kærlodden kan gøres større, lokalplanen viser hvilke muligheder, der er.

KrlTilbygning

Skitsen her er fra lokalplan 080, den viser de samme to huse, som du kan se på fotoet nedenfor under punktet Forhaver.

Disse to huse har begge plads mellem gavlen og carporten, i hele dette byggefelt må man lave en tilbygning.
En del huse har carporten helt op mod gavlen, disse huse har ikke mulighed for forlængelse.

Alle huse kan udviddes med 22 m2 ud i haven, i det der kaldes det supplerende byggefelt. Derudover kan alle huse bygge på terrassen ud for hoveddøren, det har vi tilgode at se her på Kærlodden.Forhaverne

Et af forbillederne for vores bebyggelse er den tæt-lave bebyggelse med åbne forhaver, som arkitekterne fandt blandt andet i Fåborg.
For at sikre det åbne område imod tidens "tilgroning", blev de fleste huse udstyret med et stykke af fællesarealet foran køkkenet.

Krl-Forhave1 Krl-Forhave2

Foto og udsnit af lokalplanen; begge viser den del af forhaven, som vi passer, men ikke ejer.

Af denne grund har vores mange huse stadig de åbne forhave ved køkkendøren, der indbyder til nabokontakt. Der er så en mere privat baghave med udgang fra opholdsrummet.
Og det virker: fra forår til efterår er der en livlig kontakt mellem en del af husene!Krl-Luftfoto

Fællesarealet

Bebyggelsen ligger på et areal, som er ca. 40.000 m2. Dette område indeholder dels de 78 grunde á ca 300m2 og dels de to ringveje og de fire stræder. Tilbage bliver et ret omfattende fællesareal.

Det er os selv, der vedligeholder dette område, vi har et græsslåningshold og vi afholder 1 - 2 arbejdsdage årligt. De resterende arbejdsopgaver får vi professionelle til at klare for os.


Fælles-Fælles Areal

Omkring Kærlodden ligger 4 andre boligområder, som også er bygget af Bikubens Boligfon. Denne gruppe af små 250 huse er samle i foreningen "Kratvejsarealet i Måløv". Denne fornings eneste formål er at passe det vi kalder FællesFælles arealet.
Området er delt i "kælkebakken" og nyttehaverne; Kælkebakken er et stort område på 10.000 m2, der udover buske og langt græs indeholder en boldbane med to mål og en flad kælkebakke.

Klik på fotoet af Kærlodden for at se et luftfoto af hele kratvejsarealet.


Fælleshuset

Bebyggelsens fælleshus er et hus på ca 140m2, som ejes af de 78 husstande. Vi betaler for at bruge det hvis der er tale om private arrangementer, medens de "åbne" begivenheder er gratis.


Fælleshus Tegning

To grupper afholder fællesspisning, det er "de gamle" fællesspisere og børne-fællesspiserne. Den gamle ordning har kørt med en ugentlig fællesspisning lige siden de første indflytninger i 1982. En gruppe familier med småbørn lavede for et par år siden en ny gruppe, som spiser sammen to gange om måneden.

Derudover er fælleshuset rammen om en del fælles aktiviteter og huset er næsten hver weekend booket til private fester.


Huset drives, passes og vedligeholdes af os selv. Fælleshusudvalget indkalder til en årlig arbejdsdag, der efterfølges af en bedre middag. Det er også dette udvalg som foretager løbende indkøb til huset og står for at tilkalde håndværkere, ved større opgaver.

Fælleshusmodel Køkken renovering

Vi har selv skiftet køkkenet ud for et par år siden, den overdækkede Terrasse fik vi lavet af en tømrer.

 

Med udgangspunkt i fælleshuset afholder vi både børne- og voksenfester.
For eksempel er sensommerfesten med petanque-turnering og turen efter materiale til juledekorationer både for børn og voksne medens den årlige tur gemmen skoven til bryggeriet skovlyst er en voksenfornøjelse.

Sensommerfest Skovtur til Skovlyst Petanque turnering Skovtur og juledekorationer

Legeplads og legegade

I mellem de fire boliggrupper med dobbelthuse har planlæggerne udlagt opholds-og legegader. Her kører bilerne meeeget langsomt, for børnene færdes frit i haverne og mellem husene.


Liv  i Strædet Liv  i Strædet


I alle stræder findes en pergola og en sandkasse, dette nærområde bruges dog kun af de allermindste, inden de bliver 2 har de fundet ud af at gå ned på den store legeplade hvor der ofte er andre børn.


 


Grundejerforeningen

Som grundejer er man medejer af fælles-hus og fællesareal, som skal passes. Derfor betales et ret stort kontingent til grundejerforeningen, for tiden er det 3.700 kroner pr år. Heri er dog også medregnet betaling til TDC for deres grundpakke, som vi får med ret stor "mængderabat".

En række stående udvalg tager sig af det praktiske.

Legeplade kaltrestativ opsættes Forskønnelsesudvalget arbejder
Aktive udvalg: Legepladsen udviddes & Fællesarealerne passes

Bestyrelsen 2015 - 2016

Formand: Henrik Mogensen (47)  E-mail: mail@h-mogensen.dk

Kasserer: Anette Engblom (51)  E-mail: engblom@mail.tele.dk

Marie (71)

Martin (77)

Rasmus (145)

Suppleant: Leif Hemmingsen (123)


Nyttehaver

De 5 bebyggelser, der samlet driver det store friareal, styrer også vores nyttehaver. Mellem Kærlodden og andelsbebyggelsen Marklodden ligger et område, hvor vi har udlagt 45 nyttehaver på hver 50m2.
Flere har dog valgt at dele en have - 50 m2 kræver en ret omfattende indsats!

Haverne ligger langs skolestien mellem os og Måløv Skole. En hel nyttehave koster for tiden 75 kroner om året.
Mellem haverne har vi en del gamle frugttræer, hvis frugt er til almindelig afbenyttelse.

For 5 år siden plantede vi yderlig 25 træer, så snart kan der også her hentes æbler, pærer, blommer, kvæder og lignenden.

 

Det er Birthe (107), der styrer tildelingen af nyttehaver.

 


Stisystemet

Fra Kærlodden har vi adgang til et ret omfattende stistsyem, der er forebeholdt for gående og cyklende. Stierne fører blandt andet forbi skolen og ned til Måløv By samt videre til stationen.

Inden for 5 - 10 minutters gang er det også muligt ad det samme stisystem, at nå flere grønne områder.
Mod nord har vi Møllemosen og den nedlagte Flyveplads, mod vest kommer vi til Måløv Naturpark og mød Øst fører Måløvkilen lige over i Jonstrupvange - alle rundturer er oplagte mål for en tur på en lille times tid.

Der er også en del mennesker, som løber omkring Søndersø (5,4 km) eller cykler en tur i Hareskoven - mulighedrene er mange!

Stisystem omkring Kærlodden
Stierne, omkring Kærlodden.

 


Hop til top