Kærlodden i Måløv - på randen af StorKøbenhavn!

Forside         Bebyggelsen         Måløv Området     Ballerup Kommune     Dokumenter        VoresSide    

Kærloddens dokumentsamling

Generalforsamling 2022

I år er vi tilbage til normalen: nu kan vi lægge Generalforsamlingen i april, hvor den den skal være. Tirsdag den 26. april kl 1900 afholdt Grf. Kærlodden ordinære generalforsamling 2022. Referatet med regnskab findes nedenfor.


Hjertestarter

På fælleshuset hænger en Hjertestarter, den er selvforklarende. Når man løfter låget begynder maskinen selv at fortælle, hvad der nu skal ske. Instruktionen begynder således: " Bevar roen...".

Hjertestarteren er tilmeldt den centrale oversigt, som vises på www.hjertestarter.dk.. På denne adresse kan du læse meget om hjertestartere.
Alarmcentralen på telefon 112 kender også vores defibrillator, de vil derfor også henvise til den når man ringer, i øvrigt giver alarmcentralen en løbende vejledning i den rette brug - men forhåbentligt kommer den slet ikke i brug!

Hvis du gerne vil forberede dig på hvordan man kan redde andre, er her også her en meget kort og en længere instruktion i brugen af vores AED.
Kort beskrivelse: En side om brug af Hjertestarter
Længere beskrivelse: En håndbog i brug af Hjertestarter


Legeplads

Der er lavet en professionel vurdering af alle vores legepladser i 2017 og 2020 og 2022:

LegepladeVurdering2022

LegepladeVurdering2020

LegepladeVurdering2017

I Medlemsbladet Mit Hus Årg.: 45 nr. 4 er der en gennemgang af kravene til en gammel legeplads som vores:
Teksten kan læses her


 

Referat af de sidste 5 års generalforsamliger:

Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2019

EkstreordinærGeneralf 2018

Generalforsamling 2018

Gamle referater findes her.
Heruder kan du vælge et af de referater, der kendes. Hvis du har et, som ikke er på listen, må du meget gerne give det til en i bestyrelsen, kun sådan kan vi fylde hullerne ud

 

 

 


Fuldmagt til Generalforsamling

Ifølge vedtægternes §4 kan man lade sig repræsenterer ved fuldmagt. Det vil lette afviklingen af generalforsamlingen hvis alle bruger samme formulering. Her hentes en standardfuldmagt.

 


Vedtægter for Grf. Kærlodden 5 - 161

Grundejerforeningen er man tvungen medlem af som ejer af et hus i Kærlodden. Foreningen har vedtægter som kan hentes her.

 


Privatlivspolitik

Grundejerforeningen, behandler personoplysninger og skal derfor have en formuleret politik. Der er hovedsagligt tale om: navn, adresse og email.
Du kan finde hele dokumentet her. Privatlivspolitik.

 


Lokalplan & SmåhusReglement

Den gældende lokalplan for Kærlodden 5 - 161 blev vedtaget i 1995. sammen med byggeloven specielt Småhusreglementet sikre det, at bebyggelsen fortsat har et vist fællespræg.


Lokalplan for Kærlodden  Småhusreglementet

To regenlsamlinger, der regulerer Kærlodden


 


MatrikelKort Kærlodden 5-161

I 1981 blev byggeriet planlagt og hele vores grundejerforening matrikuleret. Her er det oprindelige kort, der viser hvad vi hver især ejer og hvad vi i fællesskab har ansvaret for.


 

Hvis du har brug for kortet i en bedre kvalitet må du maile til formand@kaerlodden.dk


Fællesarealer

Vi har også fået en Landinspektør til at farvelægge vore og vore naboers fællesarealer:
Her kan du se meget nøjagtigt, hvad det er vi har ansvaret for at passe.


Kærlodden


FællesGrundejer Foreningen


Parklodden


Marklodden


Afløbsledninger for sort og gråt spildevand

Kommunen har skrevet til os, at de betragter alle ledninge i vores 2 ringveje og i de fire stræder, som deres ansvar; til gengæld siger de at stikledninger er vores eget ansvar.
Dette fremgår af deklarationens §7, som også kan findes i dette link.

Link til tegning & brev

 


Fælleshus - brug & udlejning

Fælleshuset kan bruges af alle der bor på Kærloden. Der er ingen som har særligt ansvar for huset, det vil sige vi har alle ansvar for at det ser ordentligt ud. Nogle regler må der til.
Link til "Regler for brug af Fælleshuset"

Udlejningen styres af Leif - Find en ledig dag på udlejningskalenderen, den finder du her: Udlejningskalender, og følg anvisningerne på denne siden.


FællesGrundejerForeningen for Kratvejsarealet

Kærlodden ejer sammen med fire nabobebyggelser et større areal. Det store område er omtalt under menupunktet Bebyggelsen. Vi er derfor medlem FællesGrundejerForeningen Kratvejsarealet. Vedtægter for denne forening kan findes her.