Kærlodden i Måløv - på randen af StorKøbenhavn!

Forside         Bebyggelsen         Måløv Området     Ballerup Kommune     Dokumenter        VoresSide    

Kærloddens dokumentsamling

Generalforsamling 2020

Corona har også ramt Kærlodden, dog ikke fatalt. Vi har måtte udskyde Generalforsamlingen, som i følge vedtægterne skal holdes i april måned.
Den 16. juni blev generalforsamlingen afholdt.
Referatet kan ses her: Link til referat af Generalforsamling2020


Nye muligheder for hovedhusets tagsten

I følge vores lokalplan skal tagmaterialet på hovedhuset være en storbølget profil, det vil sige at alle skal have det brunligt beton vinge-tegl.
Som noget nyt må vi nu skiftes farve på teglet til et storbølget mat sort vingetegl af beton.
Beslutningen et taget fordi en husejer ønskede en mere afvigende tagbelægning, det er dog tvivlsomt om denne lempelse vil glæde nogen.
Hele Kommunens brev findes her


YOUSEE-Nyhed04-2020

Med ujævne mellemrum får foreningen meddelelser fra YOUSEE, der vedrører alle, som får TV-signal via Grundejerforeningen.
Meddelelsen fra april 2020 kan findes her: YOUSEE-Nyhed april2020


Legeplads

Der er lavet en professionel vurdering af alle vores legepladser i 2020:
LegepladeVurdering2020


 

Affaldsordning

Bestyrelsen har spurgt alle om deres mening om den nye affaldsordning. Efter endt gennemgang har vi besluttet ikke at gøre noget.
Hovedparten af de 40% som har svaret synes ikke at have problemer med containerne, som vi kan løse. Der er også en tendens til at jo senere evalueringen er blevet afleveret jo mindre utilfredshed er der
Besvarelserne er samlet her. Evaluering af den nye affaldsordning

 

Referat af de sidste 5 års generalforsamliger:

Generalforsamling 2019

EkstreordinærGeneralf 2018

Generalforsamling 2018

EkstraordinærGeneralf 2017

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2015

Gamle referater findes her.
Heruder kan du vælge et af de referater, der kendes. Hvis du har et, som ikke er på listen, må du meget gerne give det til en i bestyrelsen, kun sådan kan vi fylde hullerne ud

 

 

 


Fuldmagt til Generalforsamling

Ifølge vedtægternes §4 kan man lade sig repræsenterer ved fuldmagt. Det vil lette afviklingen af generalforsamlingen hvis alle bruger samme formulering. Her hentes en standardfuldmagt.

 


Vedtægter for Grf. Kærlodden 5 - 161

Grundejerforeningen er man tvungen medlem af som ejer af et hus i Kærlodden. Foreningen har vedtægter som kan hentes her.

 


Privatlivspolitik

Grundejerforeningen, behandler personoplysninger og skal derfor have en formuleret politik. Der er hovedsagligt tale om: navn, adresse og email.
Du kan finde hele dokumentet her. Privatlivspolitik.

 


Lokalplan & SmåhusReglement

Den gældende lokalplan for Kærlodden 5 - 161 blev vedtaget i 1995. sammen med byggeloven specielt Småhusreglementet sikre det, at bebyggelsen fortsat har et vist fællespræg.


Lokalplan for Kærlodden  Småhusreglementet

To regenlsamlinger, der regulerer Kærlodden


 


MatrikelKort Kærlodden 5-161

I 1981 blev byggeriet planlagt og hele vores grundejerforening matrikuleret. Her er det oprindelige kort, der viser hvad vi hver især ejer og hvad vi i fællesskab har ansvaret for.


 

Hvis du har brug for kortet i en bedre kvalitet må du maile til formand@kaerlodden.dk

 


Fælleshus - brug & udlejning

Fælleshuset kan bruges af alle der bor på Kærloden. Der er ingen som har særligt ansvar for huset, det vil sige vi har alle ansvar for at det ser ordentligt ud. Nogle regler må der til.
Link til "Regler for brug af Fælleshuset"

Udlejningen styres af Leif - Find en ledig dag på udlejningskalenderen, den finder du her: Udlejningskalender, og følg anvisningerne på denne siden.


FællesGrundejerForeningen for Kratvejsarealet

Kærlodden ejer sammen med fire nabobebyggelser et større areal. Det store område er omtalt inder menupunktet Bebyggelsen. Vi er derfor medlem FællesGrundejerForeningen Kratvejsarealet. Vedtægter for denne forening kan findes her.


På Fælleshuset er der en Hjertestarter

Under overdækningen på vestgavlen har vi ophængt en hjertestarter.

Hjertestarteren er tilmeldt den centrale oversigt, som vises på www.hjertestarter.dk.. På denne adresse kan du læse meget om hjertestartere.

Alarmcentralen på telefon 112 kender også vores defibrillator, de vil derfor også henvise til den når man ringer, i øvrigt giver de en løbende vejledning i den rette brug - men forhåbentligt kommer den slet ikke i brug!

Sammen med Hjertestarteren var der et par sider om brug og vedligeholdelse, de kan findes her.